Presse

Vil du vide mere?

Vi har samlet alle relevante og lærerige artikler lige her!

Artikler

Totaløkonomien i top med TN70
Artikler

Totaløkonomien i top med TN70

Effektiv Landbrug, den 21, oktober 2023 “Afkom af Topigs Norsvins TN70-so giver den bedste totaløkonomi i produktionen fra fødsel til slagt. Soen udkonkurrerer ikke kun dansk genetik i farestalden, men også i vækstperioden og på slagteriet.” Pointen er, at TN70 slagtegrise har højere slagteværdi på grund af et højere slagteudbytte, der samlet set giver en

Læs mere »
Avlsmål Topigs Norsvin
Artikler

Alternative gener kan ifølge nyt studie afværge tusindvis af døde grise

Børsen, den 9. september 2023 Ny type so føder færre, men til gengæld mere levedygtige pattegrise med højere vægt, viser nyt studie. Sammenfatning: Foskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om man ved hjælp af en anden genetisk profil end den traditionelle kan sikre højere overlevelse, og det er der meget der tyder på at man

Læs mere »
Lavere dødelighed med TN70
Artikler

Landmand afprøvede to typer søer og oplevede en bemærkelsesværdig forskel

Politikken, 4. september 2023 Professor Lene Juul Jørgensen, Institut for Husdyr og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet, har konkluderet at Topigs Norsvin genetik kan bidrage til lavere dødelighed på i Økologien/Friland, men tror samtidig at genetikken kan være velegnet til konventionel drift, især hvis der kommer et forbud mod fiksering af søer indendørs, hvilket kan udfordre

Læs mere »
Artikler

Al genetik skiftes til Topigs Norsvin

Landbrugsavisen, 28. august 2023 Uddrag af hele artiklen: Vi har 10 procent lavere dødelighed hos Topigs Norsvin-søerne, der både holder længere, har bedre ben og yver, forklarer driftsleder Charlotte Delf, der har været ansat på Grønbo i fire år og er enormt glad for at arbejde med Topigs-søerne. – Jeg skal ikke arbejde med anden

Læs mere »
Artikler

5 veje til bedre økonomi

Landbrugsavisen, den 22. februar 2022 Uddrag fra Lanrbugsasvisens artikel, den 22. februar 2022: “2. vej: Avlsdyr fra Topigs Norsvin Halvdelen af søerne stammer nu fra Topigs Norsvin, og det skifte er de godt tilfredse med. TN70-søerne får færre levendefødte end DanBred-søer, men klarer sig med mindre pasning, mindre flytteri af pattegrise, lavere dødelighed og højere

Læs mere »
Scroll to Top