Totaløkonomien i top med TN70

Totaløkonomien i top med TN70

Effektiv Landbrug, den 21, oktober 2023

“Afkom af Topigs Norsvins TN70-so giver den bedste totaløkonomi i produktionen fra fødsel til slagt. Soen udkonkurrerer ikke kun dansk genetik i farestalden, men også i vækstperioden og på slagteriet.”

Pointen er, at TN70 slagtegrise har højere slagteværdi på grund af et højere slagteudbytte, der samlet set giver en højere profit.

TN70 er kendt for sine gode moderegenskaber, ensartethed, robusthed og lav arbejdsindsats i farestalden, hvilket medfører en række sundhedsmæssige fordele. Kombineret med lige produktionsresultater i slagtegrisestalden og højere slagteværdi,  er TN70-soen klart den bedste so i forhold til totaløkonomi.

Billede: Effektiv Landbrug

Scroll to Top