TN70 polte

Sunde grise giver en bæredygtig bedrift

Ved køb af TN70 polte fra Bovbjerg Genetics får du grise, der strutter af sundhed

Bovbjerg Genetics har højeste SPF-sundhedsstatus

Vi har altid haft den højeste SPF sundhedsstatus, som er Rød-SPF. Høj sundhed er et kvalitetsstempel i dansk griseproduktion og sikrer en stor gensidig åbenhed og tillid. Som opformering er det altafgørende at holde status og vi iværksætter en række foranstaltninger på alle vores produktionssites for at undgå enhver form for sundhedsrisiko. Det betyder at sundhed er helt essentielt i vores besætning for at sikre en stabil levering af grise af højeste kvalitet til vores kunder.  

Smittebeskyttelse

Alle vores produktionssites er godkendt efter sundhedskontrollens standarder og vi har derfor indrettet faciliteter og arbejdsgange for at opretholde vores status. Det betyder, at vi blandt andet har restriktioner i forhold til adgangsforhold, herunder 24 timers karantænetid før personer må få adgang til besætningen, hygiejnekrav i forbindelse med personale og omklædning, restriktioner i forhold til udlevering af grise, regler for medicin og meget mere. Altsammen for at sikre og værne om grisenes sundhed.

Sundhedskontrol

Sundhedsstyrelsen foretager løbende kontroller af at vi opretholder vores sikkerhedsniveau og derved fastholder vores sundhedsstatus. Kontrol sker for eksempel i form af kliniske sygdomstegn, laboratirueundersøgelser, medicinforbrug og generel smittebeskyttelsesforanstaltninger.  

Transport

Vi tilbyder altid at sørge for transporten i SPF godkendte lastbiler, der har overholdt 12 timers forudgående karantæne. Det gør vi for at sikre både din og vores sundhedssikkerhed.

Sunde grise er et drivende parameter for dyrevelfærd og er motiverende for medarbejderes arbejdsglæde og driftsledelse. Sunde grise er samtidig billigere i drift, og kan lønne sig på din bundlinje.

VORES INTERNE SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

Kompromisløs forebyggelse

Adgang til staldene

Alle vores medarbejdere sættes nøje ind i smittebeskyttelse og kender vigtigheden af at forebygge smitterisici. Derfor har vi procedurer til at sikre høj intern hygiejne, såsom omklædning, rengøring og MRSA kursus. Alle besøgende skal have afholdt 24 timers karantæne fra andre grisebedrifter før besøg, hvilket også er tilfældet for medbragt udstyr.

Luftrensning og optimalt GIS-kort

Vi har stort fokus på at vælge de geografisk mest optimale lokationer til vores grise, og vi vælger dem altid nøje efter et GIS-kort i forhold til at sikre den rette afstand til andre besætninger, da nogen sygdomme kan være luftbårne. Udover at sikre et godt geografisk udgangspunkt, tilføjer vi luftrensning ved hjælp af enten filter eller UV belysning på alt indsugnignsluft, som renser den tilførte luft i stalden.

Indlevering af varer og transport

Alt hvad der indleveres til vores sites af foder og øvrige varer, leveres som det første på ruten, så der ikke transporteres smitte med på ruten, og alle tilførte varer og medicin opbevares udenfor staldene. På samme måde er der skarpe krav til udlevering og transport af grisene, som kun sker med SPF rengjorte biler og desinficerede biler til interne flytninger.

Luftrensningsløsning

Vi har valgt en luftrensningsløsning fra Veng Systems A/S som sikkerhedsforanstaltning imod enhver smitte i vores røde SPF-besætning. 

Løsningen renser luft både ind og ud af stalden og UV belysning giver ekstra beskyttelse.

Har du brug for personlig rådgivning i hvordan du arbejder med TN70 polte i din bedrift?

Scroll to Top