Avlsmål Topigs Norsvin

Alternative gener kan ifølge nyt studie afværge tusindvis af døde grise

Børsen, den 9. september 2023

Ny type so føder færre, men til gengæld mere levedygtige pattegrise med højere vægt, viser nyt studie. Sammenfatning: Foskere fra Aarhus Universitet har undersøgt, om man ved hjælp af en anden genetisk profil end den traditionelle kan sikre højere overlevelse, og det er der meget der tyder på at man kan med Topigs Norsvin. “Soen med traditionelle genetiske profil fra DanBred fik 17 pattegrise per kuld, mens soen med den alternative genetiske profil fra Topigs Norsvin fik 15 pattegrise per kuld. Til gengæld var dødeligheden hos Topigs Norsvins genetiske variant markant lavere. 14 procent kontra 23 procent i kuldet fra den traditionelle so. – Det peger på, at kuldstørrelsen hos den traditionelle so er blevet for stor. Der er ikke patter nok til antallet af smågrise. Derfor er der for mange pattegrise, der ikke klarer den, siger Cecilie Kobek-Kjeldager, Aarhus Universitet. Udover en bedre overlevelse havde ungerne fra den alternative so også en højere fødselsvægt. Så bundlinjen var samlet set flere kilo svinekød for landmanden.” Studiet blev foretaget i den økologiske svineproduktion, og forskerne er nu ved at afklare, om man kan genfinde de samme positive effekter, når man bruger de alternative gener i den konventionelle produktion.

Billede: Topigs Norsvin

Scroll to Top