TN70 polte

Produktionssites
med høj leveringssikkerhed

Geografiske placering og passende kapacitet er afgørende

Bovbjerg Genetics består af to produktionssites med en kapacitet på i alt 1800 søer med mulighed for levering af op til 22.000 TN70 polte til danske griseproducenter

Afspil video

To sites med optimal GIS kort

Det er helt essentielt for os, at vi fastholder vores høje sundhedsstatus og derfor risikospreder vi ved at have to produktionssites fordelt med stor geografisk afstand. Vi udvælger nøje lokationerne, så der er mindst mulig risiko for at falde for sygdom, da en høj sundhedsstatus er afgørende. Derfor har vi valgt vores placeringer, da de har gode GIS-kort.

Høj sundhedssikkerhed med luftrensning

Produktionsbygningerne er tilført omfattende luftrensning, så vira ikke kan trænge med indsugningsluften ind i staldene. Tiltag der bør sikre, at vi er i stand til kontinuerligt at kunne levere polte med højeste sundhedsstatus.

Udbud stemmer overens med efterspørgsel

Vi har siden opstart haft god og stigende efterspørgsel på vores TN70 søer og udvider i takt hermed, så vi kan indfri vores kunders ønsker.

Her finder du os

Penninghøj, Ådum/Tarm

Nørreholm, Kåstrup/Thy

Green Farming: VengSystem elektroniske varmelamper

Vi har installeret en intelligentvarmelampeløsning i farestalden fra Veng Systems A/S, som giver os mulighed for at optimere energiforbruget, fordi den sikrer automatisk regulering af temperaturen, reduktion i energiforbrug, et godt klima for smågrisene og et nemt kontrolsystem
Scroll to Top