TN70 polte

Grise du kan være stolt af

Ønsker du polte, der sikrer en etisk bedrift og lønner sig på din bundlinje?

En krydsning baseret på L-line og Z-line

TN70

TN70 soen opfylder kravende fra de mest ambitiøse svineproducenter og samfundets fokus på en bæredygtig svineproduktion. 

TN soen stammer fra det norsk/hollandske avlsselskab Topigs Norsvin, som hvert år investerer millioner i forskning og udvikling for at skabe innovative genetiske forbedringer kontinuerligt.  Produktionsdata fra millioner af grise verden over, bidrager til databasen for at opnå den mest nøjagtige selektion. 

TN70 er kulminationen på et balanceret avlsprogram, og da vi skulle vælge genetik, var vi ikke i tvivl på grund af TN70 soens ideelle styrker.

TN70 polt

Vi kan tilbyde op til 22.000 TN70 polte

Vi udvider til 1800 Topigs Norsvin landrace søer

Vores valg af genetik er baseret på ønsket om at udbrede polte, der understøtter forbrugernes ønske om høj kvalitet af grisekød fra en gris, der har levet et godt liv med begrænset behov for unaturlige indgreb.

TN70 soen får store og jævne grise i det antal, den selv kan passe og med god fødsels- og fravænningsvægt er dødeligheden mindsket markant. Deres robusthed og moderegenskaber betyder, at vi mindsker ressourcer på foderforbrug, medicinering, overvågning og reducerer tillige arbejdet med at udjævne kuld og lave ammesøer, hvilket begrænser smitterisiko.

 

" Vi er optaget af, hvordan vi er med til at sikre en danske griseproduktion, der er bæredygtig og konkurrencedygtig og som sikrer en etisk og rentabel bedrift"
Henrik Bovbjerg
Direktør, Bovbjerg Genetics A/S

frugtbar - robust - social

Den perfekte so

Hvert år investerer Topigs Norsvin millioner til forskning og udvikling i søgen efter innovative genetiske forbedringer. I Bovbjerg Genetics bidrager vi, som opformeringsbesætning, til databasen for at opnå den mest nøjagtige selektion. 

TN70 er kulminationen på Topigs Norsvins balancerede avlsprogram, og er en gris, der er tilpasset dagens og morgendagens  staldsystemer, da de er avlet til fremtidens forberede velfærdssystemer. 

Moderegenskaber

Med TN70 i din bedrift vil du opnå en mere simpel produktion og højere produktivitet.

Pattegrisekvalitet

Øget værdi, højere sundhed og lavere omkostninger på arbejdskraft

Slagtesvin og kødprocent

Du vil opleve lavere foderomkostninger, øget kapacitet og højere kødprocent

TN70 soens genetiske kvalitet

Styrk din bundlinje

Reducer din fremstillingspris

TN70 soen har i gennemsnit 16,4 patter og en tilsvarende kuldstørrelse, hvilket betyder at omkostninger til at lave ammesøer og risikoen for sygdomsoverførsler mellem kuld kraftigt reduceres eller helt forsvinder. 

Det kræver flere drægtige søer, at nå samme eller bedre resultater, men soen er samtidig robust og lever længe. 

Hermed kan man øge antal fravænnede pr. fravænning og dermed øge antal fravænnede pr. faresti, hvilket typisk fører til at hele produktionsanlægget vil kunne producere flere og/eller bedre grise i samme rammer. 

Pattegrisene er store ved fødsel og grundet høj daglig tilvækst samt god foderudnyttelse er de tilsvarende store ved fravænning samtidig med at dødeligheden reduceres kraftigt grundet robusthed.

Øg din afregningspris

TN70er robuste og store dyr med stærke ben, hvilket betyder at kasseringsraten reduceres markant, også som resultat af at brok ikke er dagligdag på trods af ingen brug af zink eller flokmedicinering. 

Den lave dødelighed gør, at der afregnes omtrent for alle dyr, hvortil skal tillægges at kødprocenten er på højde med eller højere end landsgennemsnittet. 

Hvad hjælper vi med?

Hos os får du sikkerhed og efterfølgende sparring

Leveringssikkerhed

Sikkerhed for at modtage den mængde og størrelse, du ønsker.

Sundhedssikkerhed

Grise med højeste SPF sundhedsstatus og kompromisløs forebyggelse.

Transport

Vi arrangerer transport med SPF-godkendte biler.

Rådgivning

Vi følger altid op på dine erfaringer med TN70 poltene og tilbyder besøg hos dig.

Ofte stillede spørgsmål...

Hvis du er interesseret i et prøvelæs TN70 polte eller at købe, så kontakt os og vi vil drøfter dine ønsker og behov, og sammen planlægge processen. Vi tilbyder vores faglige knowhow samt on-site rådgivning af det danske Topigs Norsvin team.

Hvis du er interesseret i produktionsdata for at kunne sammenligne fakta, så kontakt os, og vi vil drøfte dine muligheder og dele produktionsinfo med dig. Vi er varsomme med at dele fakta, da ingen besætning er ens.

Da vi skulle vælge genetik søgte vi aktivt efter en robust race, der er avlet efter at optimere på sine naturlige egenskaber, da vi mener det understøtter grisenes velfærd og landmændenes økonomi bedst.  

TN70 polte overlever uden brug af unødige ressourcer, som kan bruges mere effektivt andetsteds. Det er både økonomisk bedre og social sjovere at passe dyr, der overlever og optimere på kvaliteten.

Vil du vide mere om TN70 polte ?

Få mere info om hvad TN70 kan gøre for din bedrift
Scroll to Top