Balancerede avlsmål

TN70 er avlet ud fra målet om at øge produktionseffektivitet, dyrevelfærd og miljøhensyn

TN70 er en produktiv og selvhjulpen so, der adskiller sig i moderevner

Økonomi - Dyrevelfærd - Miljø

Avlsmål

I alt 38 forskellige egenskaber med forskelligt vægtet gennemsnit indgår i avlsmålene for TN70 

Avlsmål
Balanceret avlsmål

Balancerede avlsmål sikrer økonomisk bæredygtighed

Afspil video

De balancerede avlsmål er bygget på tanken om at sikre total rentabilitet. Det inkluderer ikke kun økonomien, men også at reducere den miljømæssige påvirkning og at sikre høj dyreveldfærd.

Avlsegenskabernes indhold

Kuldstørrelse

Totalfødte grise, dødfødte griseRobusthed

Navlebrok, pung og lyskebrok, kønsdefekter, svømmere, prolaps, pattegriseoverlevelse indtil fravænning, benstilling, bevægelse, PRRS resistens, Osteochondose, gigt, dødelighed fra fravænning til slagt

Moderegenskaber

Kuldoverlevelse indtil fravænning, antal inverterede patter ved 120 kg., fødselsvægt, ensartedhed ved fødsel.

Soholdbarhed

Holdbarhed (antallet af kuld), skuldersår ved fravænning, huld ved fravænning, dage fra fravænning til inseminering, faringsprocent, drægtighedslængde.

Slagtegrise
genskaber

Alder ved 40 kg., daglig tilvækst 30-120 kg., foderoptag 30-120 kg., social indirekte effekt på daglig tilvækst.

Kødkvalitet

Intramuskulært fedt, drybtab, ornelugt.

Slagtekvalitet

Kød, størrelsen på udskæringer 

Reduktion i kvælstofudledning

Et eksempel på balanceret avl hvor dyrevelfærd, produktionsøkonomi og miljøhensyn går hånd i hånd

Avl for mindre foderforbrug påvirker miljøet positivt

Grise omdanner næringsstoffer effektivt og Topigs Norsvin sikrer via genetiske avlsarbejde, at hver gris bruger foderet mere effektivt. Fodereffektiviteten forbedres derfor  hvert år. Det betyder, at hver 5. år bruges 1/4 kg. mindre foder pr. kg. nødvendig foder.

Denne genetiske fremgang betyder, at omkostninger til foder reduceres, og ydermere har Topigs Norsvin den genetiske ambition, at kvælstofemissioner skal sænkes ved at grisene bliver kvælstof effektive. 

Grisene udleder kvælstof ved omdannelse af protein fra foder til kød, og behovet for proteinmængden afhænger af alder, vægt og arvelig disponering.

I gennemsnit bliver 53% af kvælstoffet fra en 65 kg. gris omdannet til kropsmasse, 40% bliver urin og 7% gødning.

På grund af grisenes forskellige arvelige gener varierer kvælstofeffektiviteten, men via avlsarbejdet kan Topigs Norsvin avle efter at forbedre kvælstofeffektiviteten. 

Målet er over 5 år at reducere kvælstofudledningen med 3,5% fra urin og kvælstof og dermed bidrage til at sænke kvælstofudledningen fra griseproduktion. 

 

Målet er over 5 år at reducere kvælstofudledningen med 3,5% fra urin og kvælstof og dermed bidrage til at sænke kvælstofudledningen fra griseproduktion. 

Lær mere om robusthed og fodereffektivitet

Robuste grise

Afspil video

Total fodereffektivitet

Afspil video

Vil du vide mere om Topigs Norsvin?

Få mere afvide om Topigs Norsvin
Scroll to Top