Brian Sørensen skifter sin genetik ud til Topigs Norsvin

Stor svineproducent skifter sin genetik ud

Landbrugsavisen, den 20. november 2019

Svineproducent Brian Sørensen er undervejs med at skifte genetik til Topigs Norsvin. Han ser bedre pasningsevne og mere robuste grise med den nye genetik. Uddrag fra Landbrugsavisens artikel, den 20. november 2019: “I Holland kunne vi se, at søerne var rigtig gode til at passe deres egne grise«, forklarer Brian Sørensen, der i de seneste år har oplevet at have øgede omkostninger pr. smågris i takt med, at kuldstørrelsen fra hans DanBred-søer er steget. Vi har fået højere dødelighed, flere vacciner skal til, og samlet har jeg haft ekstra omkostninger på omkring 30 kr. pr. solgt 30 kgs-gris, siger Brian Sørensen. Foreløbig er omkring halvdelen af hans sobesætninger skiftet ud med Topigs Norsvin-søer, og han ser nogle af de egenskaber, som avlsselskaber selv fremhæver. 1. lægssøerne får færre grise, men fødselsvægt og dermed deres robusthed er bedre end tidligere, og vi ser en bedre malkeevne hos søerne. Samtidig forventer jeg, at vi kan gå fra 10-15 procent ammesøer og ned på cirka to procent på grund af lavere kuldstørrelse, siger Brian Sørensen.”  

Billede: Landbrugsavisen

Scroll to Top