TN70 polte fra Bovbjerg Genetics

Opformeringsbesætning: Topigs Norsvin slår til på fødselsvægt og patter

Landbrugsavisen, den 25. juni 2019

Topigs Norsvin og Bertel Bovbjerg vil ikke slå DanBred på levendefødte, men på totaløkonomi.   Uddrag fra Lanbrugsavisens artikel, den 25. juni 2019: “Den største forskel på polte fra DanBred og Topigs Norsvin er ifølge Bertel Bovbjerg, at Topigs Norsvin får færre levendefødte og derfor fravænner omkring to grise mindre pr. årsso end en typisk DanBred-so. Til gengæld slår han på fordelen ved en større fødselsvægt og flere patter hos søerne og dermed mindre behov for ammesøer. Det betyder, at man kan fravænne flere søer pr. faresti og flere pattegrise pr. faresti, fortæller Bertel Bovbjerg, der driver en af de tre danske opformeringsbesætninger med Topigs Norsvin genetik i Danmark.”  

Billede: Bovbjerg Genetics

Scroll to Top